DahlK.; LohneV.; NortvedtL. Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 15, n. 1, p. 16, 22 jun. 2019.