THORVALDSEN SMITH, S.; HARALDSTAD, K. Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 14, n. 2, 4 jan. 2019.