THORVALDSEN SMITH, S.; HARALDSTAD, K. Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning, [S. l.], v. 14, n. 2, 2019. DOI: 10.7557/14.4470. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4470. Acesso em: 24 mai. 2024.