LøkenT. D.; KirchhoffJ. W. Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 14, n. 2, 28 nov. 2018.