AMSRUD, K. E.; SKAUG, E.-A. .; SAUNES, J.; UNDHEIM, L.-T. .; LYBERG, A. . Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning, [S. l.], v. 17, n. 1, 2021. DOI: 10.7557/14.5620. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5620. Acesso em: 27 mai. 2024.