SØNDERSKOV, M. Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, [S. l.], v. 19, n. 2, 2023. DOI: 10.7557/14.6582. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6582. Acesso em: 17 jul. 2024.