Thingnes, Elin Rødahl, og Ragna Stalsberg. 2010. « En Studie Av Tre Faggruppers Forventninger». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 6 (2):14-28. https://doi.org/10.7557/14.1181.