LillevikOle Greger, og Lisa Øien. 2010. «Kvaliteter Hos Hjelperen Som Bidrar Til å Forebygge Trusler Og Vold Fra Klienter». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 6 (2), 84-96. https://doi.org/10.7557/14.1191.