Sørfonden, Wenche Bjarnedotter. 2011. «Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7 (1):3-15. https://doi.org/10.7557/14.1823.