Wanvik, Anne Kristin. 2011. «Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7 (1):33-47. https://doi.org/10.7557/14.1825.