Rognsaa, Reidun, og Svein-Tore Dreyer Fredriksen. 2011. «15-åringers Opplevelser Av Overvekt Hos Jevnaldrende, En Fenomenologisk-Hermeneutisk Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 7 (1):49-60. https://doi.org/10.7557/14.1826.