Brenden, Trine Kopperud, Anne Julie Storheil, Ellen Karine Grov, og Siri Ytrehus. 2011. «Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7 (1):61-75. https://doi.org/10.7557/14.1827.