Mæhre, Kjersti Sunde, og Sissel Lisa Storli. 2011. «Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7 (1):91-109. https://doi.org/10.7557/14.1829.