EinesTrude Fløystad, og Ingela Thylen. 2012. «Metodologiske Og Praktiske Utfordringer Ved Bruk Av Fokusgrupper Som Forskningsmetode - Med Fokus På pårørende Som Informanter». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 8 (1), 94-107. https://doi.org/10.7557/14.2334.