Eines, Trude Fløystad, og Ingela Thylen. 2012. «Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter». Nordisk tidsskrift for helseforskning 8 (1):94-107. https://doi.org/10.7557/14.2334.