Sommerseth, Rita, og Helene Hanssen. 2012. «Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data». Nordisk tidsskrift for helseforskning 8 (2):59-74. https://doi.org/10.7557/14.2410.