Aars, Nils A., og Marianne Aars. 2012. «Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og Tom Clement Ludvigsen: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet». Nordisk tidsskrift for helseforskning 8 (2):84-85. https://doi.org/10.7557/14.2412.