Pedersen, Karen Louise, og Kari Anne Einarsen. 2013. ┬źSykepleierstudenters Erfaring Med Relevansen Av Vitenskapsteori I Praksisstudiene┬╗. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 9 (1):35-49. https://doi.org/10.7557/14.2562.