Hansen, Gunnar Vold, og Helge Ramsdal. 2014. «Bedre Samhandling – Er løsningen Nye Arenaer?». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 10 (1):30-42. https://doi.org/10.7557/14.3008.