Evju, Anne Svelstad, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, og Terese Bondas. 2014. «”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (1):70-82. https://doi.org/10.7557/14.3011.