Kitzmüller, Gabriele. 2015. «Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):1-3. https://doi.org/10.7557/14.3318.