Rommetveit, Margunn, og Anita Tollefsen. 2015. «Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):4-18. https://doi.org/10.7557/14.3319.