Aarseth, Elfrid Margrete, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, og Bodil A. Mcpherson. 2015. «Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):33-44. https://doi.org/10.7557/14.3321.