GripsrudBirgitta Haga, Håvard Søiland, og Kirsten Lode. 2015. «Ekspressiv Skriving Som Egenterapeutisk verktøy Ett år Etter Brystkreftdiagnosen - Resultater Fra En Norsk Pilotstudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 10 (2), 45-61. https://doi.org/10.7557/14.3322.