Hanssen, Helene, og Rita Sommerseth. 2015. «Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):62-75. https://doi.org/10.7557/14.3323.