Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Signe Gunn Julnes, og Atle Ødegård. 2015. «En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):91-105. https://doi.org/10.7557/14.3325.