Olsø, Turid Møller, Arve Almvik, og Reidun Norvoll. 2015. «Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):121-31. https://doi.org/10.7557/14.3327.