Hagtvedt, Mari Landsverk, og Tine Schauer Eri. 2015. «Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):139-50. https://doi.org/10.7557/14.3329.