Tørris, Christine, Kari Helen Schøyen, og Elin Merete Wiklund. 2015. «Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10 (2):151-59. https://doi.org/10.7557/14.3330.