JulnesSigne Gunn, GrønvikCecilie Katrine Utheim, og EinesTrude Fløystad. 2015. «Praksisveilederes Opplevelse Av Et Nytt Veilednings- Og vurderingsverktøy for Sykepleierstudenter I Praksis – En Evalueringsstudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 11 (1), 122–136. https://doi.org/10.7557/14.3484.