Tørris, Christine, Mette Kristin Rach, og Line Margrethe Solhaug. 2015. «Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning». Nordisk tidsskrift for helseforskning 11 (1):180–191. https://doi.org/10.7557/14.3488.