Sørby, Solveig, og Liv Fegran. 2015. «”En Ny hverdag”. Mødres Opplevelse Av Hverdagen Med Et Prematurt Barn, Og støtten Ved En Ressurshelsestasjon». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 11 (2):61-75. https://doi.org/10.7557/14.3709.