Ulvund, Ingeborg, Karl Yngvar Dale, og Atle Ødegård. 2015. «Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik». Nordisk tidsskrift for helseforskning 11 (2):86-96. https://doi.org/10.7557/14.3714.