Gregersen, Anne-Grethe, og Ann Karin Helgesen. 2015. «’ Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania». Nordisk tidsskrift for helseforskning 11 (2):128-40. https://doi.org/10.7557/14.3717.