Halding, Anne-Grethe, Aud Berit Fossøy, Christian Moltu, og Ellen Karine Grov. 2016. «‘Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene’. Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12 (1):34–48. https://doi.org/10.7557/14.3773.