Sæther, Wigdis, Jan Sørbø, Eva Gjengedal, og Else Lykkeslet. 2016. «Teater som danning i helseprofesjonene». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12 (1):106–114. https://doi.org/10.7557/14.3776.