Alstveit, Marit, Anne Halvorsen, Elisabeth Willumsen, og Atle Ødegård. 2016. «Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12 (2). https://doi.org/10.7557/14.4051.