Killie, Paul A., og Jonas Debesay. 2016. «Sykepleieres Erfaringer Med Samhandlingsreformen Ved Korttidsavdelinger På Sykehjem». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 12 (2). https://doi.org/10.7557/14.4052.