Ormbostad, Helga A. K., Karl Yngvar Dale, Eva Johanne Gjengedal, og Marianne Stallvik. 2017. «Faktorer Som Virker Inn Ved Frafall I døgnbehandling for Pasienter Med Ruslidelser. En Case Studie Med Vekt På både Pasient- Og Behandlerperspektivet». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 13 (1). https://doi.org/10.7557/14.4076.