SkyrudRandi Vangen, og Anne Trollvik. 2019. «Sykelig Overvektiges Erfaringer Og Utfordringer Med å Delta I En Livsstil Intervensjon, -Et Beskrivende Design». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 15 (1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4212.