Johannessen, Aud, og Kirsten Thorsen. 2018. «Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design». Nordisk tidsskrift for helseforskning 14 (2). https://doi.org/10.7557/14.4323.