Johannessen, Aud, og Kirsten Thorsen. 2018. «Personsentrert Omsorg I Praksis: Fire Perspektiver På støttekontakttjenesten I Demensomsorgen - En Case Studie Design». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 14 (2). https://doi.org/10.7557/14.4323.