Nordtug, Bente, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, og BrataasHildfrid Vikkelsmo. 2019. «Pleiepersonalets Selvrapporterte Evaluering Av opplæring I Ergonomisk Forflytning, Bruk Av Teknikker Og Hjelpemidler I En Kommune - En Longitudinell Pilotstudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 15 (1). https://doi.org/10.7557/14.4433.