Dahl, Kari, Vibeke Lohne, og Line Nortvedt. 2019. «Helsevesenet Trenger vår Kompetanse- Hvorfor Ikke Bruke Den? En Kvalitativ Studie Av Filippinske Sykepleieres Opplevelse Av Veien Til Autorisasjon I Norge». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 15 (1):16. https://doi.org/10.7557/14.4461.