Dahl, Kari, Vibeke Lohne, og Line Nortvedt. 2019. «Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15 (1):16. https://doi.org/10.7557/14.4461.