Thorvaldsen Smith, Stine, og Kristin Haraldstad. 2019. «Implementering Av PICC-Line – En Kvalitativ Studie Av Anestesisykepleieres Erfaringer». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 14 (2). https://doi.org/10.7557/14.4470.