Thorvaldsen Smith, Stine, og Kristin Haraldstad. 2019. «Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer». Nordisk tidsskrift for helseforskning 14 (2). https://doi.org/10.7557/14.4470.