LøkenTherese Dwyer, og KirchhoffJörg W. 2018. «Samarbeidets vilkår Etter Samhandlingsreformen - En Enkeltcase-Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 14 (2). https://doi.org/10.7557/14.4570.