Totcheva, Catherina Øverås, Janikke Solstad Vedeler, og Åshild Slettebø. 2019. «Forutsetninger for Vellykket Sosial Innovasjon I Sykehjem: Ledernes Perspektiv – En Kvalitativ Intervjustudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 15 (1). https://doi.org/10.7557/14.4645.