Tørris, Christine. 2020. «Kan Omvendt Undervisning Gi Bedre læringsutbytte I Legemiddelregning, Sammenlignet Med Tradisjonell Undervisning? En Kvasieksperimentell Kontrollert Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 16 (1), 15. https://doi.org/10.7557/14.4703.