Østhus, Nille, Marianne Storm, og Margareth Kristoffersen. 2021. «Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17 (1). https://doi.org/10.7557/14.4975.