Clancy, Anne, og Rolf Thorsen. 2020. «Å skrive om livsmot». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15 (2):12. https://doi.org/10.7557/14.5116.